సాధారణంగా మనం శ్రీరామ నవరాత్రులు, దుర్గా నవరాత్రులు, వినాయక నవరాత్రులు, శ్రీ వేంకటేశ్వర బ్రహ్మోత్సవ నవరాత్రులు చేస్తాం. కానీ ఒక్క వినాయకుడిని మాత్రమే గంగమ్మలో నిమజ్జనం చేస్తాం. ఎందుకు.. పరిశీలిస్తే…

భూమి నీటిలో నుంచి పుట్టింది. ఆ భూమితోనే అంటే బంకమట్టితో విగ్రహం చేసి, దానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ, ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజలు చేసిన అనంతరం ఉద్వాసన చెప్పి, తిరిగి ఆ నీటిలోనే నిమజ్జనం చేయడం సంప్రదాయం. అలా ఎందుకంటే, భూమినుంచి పుట్టింది ఎంత గొప్పగా పెరిగినా, తిరిగి భూమిలోనే కలిసిపోతుందన్న సత్యాన్ని చాటేందుకే.

దేనిమీదా వ్యామోహాన్ని పెంచుకోకూడదన్న సత్యాన్ని గ్రహించడానికి. అంతేకాదు తన తల్లి గంగమ్మ దగ్గరకు ఆయను పంపిస్తారని లోకోక్తి. ఏ వస్తువైనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి పోవడం సహజమనే సత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది వినాయక నిమజ్జనం.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments