నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ పై మరొక అద్భుత గీతం. గీత రచయిత శ్రీ చక్రాల లక్ష్మీ కాంత రాజారావు గానం…శ్రీకాంత్ సంగీతం.. శ్రీధర్ & నివర్తి వేంకట రమణ శాస్త్రి.. ఈ గీతం ప్రోమో విడుదలైంది. కొద్ది రోజులలో పూర్తి పాట వీడియో మనముందకు రాబోతుంది. ఇంకెందుకాలస్యం మరి చూడండి..

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments