నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ పై మరొక అద్భుత గీతం.

0
334

నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ పై మరొక అద్భుత గీతం. గీత రచయిత శ్రీ చక్రాల లక్ష్మీ కాంత రాజారావు గానం…శ్రీకాంత్ సంగీతం.. శ్రీధర్ & నివర్తి వేంకట రమణ శాస్త్రి.. ఈ గీతం ప్రోమో విడుదలైంది. కొద్ది రోజులలో పూర్తి పాట వీడియో మనముందకు రాబోతుంది. ఇంకెందుకాలస్యం మరి చూడండి..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here