• నా సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఆ అమ్మాయిని చదివిస్తా
  • నేను గార్డియన్ గా ఉంటా
  • ఆ అమ్మాయి ఆశయం నెరవేరే వరకు అండగా ఉంటా

 

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments